Дитяче самоврядування існує в нашій школі тривалий час. Воно здійснюється через роботу дитячої організації – Ради куреня ім. Богдана Хмельницького, мета якої – виховання творчої, соціально активної особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації. Таким чином, шкільне самоврядування – це режим протікання спільного і самостійного життя, в якому кожен учень може визначити своє місце і реалізувати свої здібності та можливості. Принципом роботи Ради курені є гасло: «Самі вирішили, самі зробили, самі відповідаємо». Через роботу дитячого самоврядування учні готуються до свідомої участі в суспільному житті держави, до самостійної адаптації в умовах швидких змін суспільного життя.
Рада куреня є постійно діючими органами шкільного самоврядування учнів школи. Її склад налічує вісімнадцять чоловік. Обирається курінний отаман, та члени Ради куреня відповідно до напрямків роботи (7 центрів). Тут же, на зборах, одразу між членами центрів обирається його голова (голосують лише члени центру). Голова та члени Ради куреня обираються відкритим голосуванням. Вибори проводяться у вересні кожного навчального року. Засідання учкому проходять відкрито раз на місяць та в разі необхідності. Члени ради представляють інтереси учнівської громадськості і здійснюють зв’язок з педагогічною та батьківською громадськістю; беруть участь у плануванні організації шкільного життя.
Шкільною радою розроблені Положення про Раду Куреня та Центри, права та обов’язки учнів школи. Саме шкільна рада визначає та затверджує перелік напрямків роботи. Так визначилися пріоритетні напрямки, за яким й працює дитяче самоврядування:

Центр «Суддя» (навчання)

 • Допомагає учням, які мають початковий рівень.
 • Контролює відвідування гуртків учнями. 
 • Допомагає вчителям у проведенні олімпіад, предметних тижнів, конкурсів, вечорів.
 • Звітує про успішність учнів у школі.
 • Ініціює підготовку та проведення традиційного заходу – Всесвітнього дня порозуміння з ВІЛ-інфікованими.
 • Проводить акції «Доброго ранку, ветерани!», організовує привітання до свят (День Перемоги, День людей похилого віку).

Центр «Осавул» (дисципліна)

 • Надає допомогу педколективу у підтриманні дисципліни.
 • Слідкує за чергуванням учнів по школі.
 • Контролює виконання та дотримання учнями Статуту школи, навчальної дисципліни.
 • Спільно з адміністрацією школи проводять рейди «Урок», «Перерва», «Форма».
 • Звітує щотижня про порядок, дисципліну та чергування по школі.

Центр «Хорунжий» (спорт)

 • Відповідає за роботу щодо пропаганди серед учнів здорового способу життя.
 • Представники центру беруть активну участь у підготовці та проведенні Тижня здоров’я.
 • Ініціює підготовку та проведення традиційного заходу – Дня фізкультурника

Центр «Бунчужний» (культура і відпочинок)

 • Проводить роботу щодо залучення учнів школи до участі у культурно-масових шкільних заходах: шкільних свят, цікавих зустрічей, конкурсів.
 • Сприяє організації та проведенню різноманітних конкурсів, екскурсій, виставок, турпоходів.
 • Ініціює підготовку та проведення спортивних змагань.

Центр «Скарбник» (фінанси та робота з молодшими класами)

 • Веде облік збереження шкільного майна по класах, перевіряє бережливе ставлення до нього.
 • Проводить рейди по збереженню шкільних підручників.
 • Контролює хід роботи по класах.
 • Проводить інформування в молодших класах.
 • Відповідає за проведення конкурсів між молодшими побратимами.

Центр «Товмач» (преса та інформація)

 • Оформляє та видає шкільні газети.
 • Інформує учнів школи про рішення Ради куреня.
 • Слідкує за подіями та новинами в школі.

Центр «Обозний» (природозахист)

 • Займається організацією та проведенням акцій щодо прибирання та озеленення шкільної території, класних кабінетів.
 • Проводить роз’яснювальну роботу щодо основ екологічної правозахисної діяльності, разом з учителем біології поповнює та оформляє наочність у кабінеті біології щодо екологічного стану в Україні.
 • Організовує та проводить волонтерську роботу.

Положення
про учнівське самоврядування

Загальні положення

1. Правління обирається на добровільних засадах (по групах – центрах, як виборчих округах).
2. Основна мета – захист інтересів учнів на основі дотримання та виконання:
- Статуту школи.
- Конвенції про права дитини.
3. До Положення про шкільне учнівське самоврядування можна вносити корективи рішенням загального голосування.
4. Вся робота органів учнівського самоврядування спланована на рік, але учні можуть вносити до плану необхідні корективи, змінюючи напрямки роботи, бо, як відомо, при всьому різноманітті органи учнівського самоврядування другорядні. Первинна – діяльність, на основі якої й є можливість виникнути та існувати самоврядуванню.

Завдання

1. Організація добрих та корисних справ.
2. Виховання національної самосвідомості, любові до Батьківщини, родини, школи.
3. Виховання активності, відповідальності, самоутвердження та самореалізації членів всіх органів учнівського самоврядування:
- виховувати в собі риси лідера;
- виховувати у всіх віру в себе, у свої сили у всіх сферах діяльності;
- виховання в учнів поваги до старших і турботливого ставлення до молодших;
- виховання працелюбності, поваги до праці своїх товаришів та дорослих;
- формування толерантного ставлення до людей, пропаганда здорового способу життя.

Права та обов’язки

1. В органи учнівського самоврядування мають право бути обраними учні, починаючи з 5 класу.
2. Всі члени мають право вибувати з органів учнівського самоврядування:
за власним бажанням/за бажанням класу/за рішенням Ради куреня/за вчинки не сумісні з Статутом школи та Положенням про органи учнівського самоврядування.
3. Мають право приймати участь у зборах і засіданнях; приймати участь в заходах, що проводяться у школі.
4. Мають право бути запрошеними на педраду.
5. Члени учкому можуть вносити пропозиції і рекомендації до проведення зборів у школі.
6. Захищати свою позицію у вирішенні питань.
7. Члени органів учнівського самоврядування зобов’язані бути прикладом у навчанні, поведінці та активними у роботі.