Всеукраїнські проекти
"Прикладна інформатика", автор та науковий керівник Лариса Журавльова, Академічний директор Центру Інформаційних Технологій ІТС, кандидат технічних наук, доцент Аерокосмічного Інституту Національного Авіаційного університету. (Завершено).
Мета проекту - організація розвивального практикуючого навчання, яке передбачає розвиток учня як особистості для самостійного набуття знань, їх практичного застосування у повсякденному житті, формування мотивації до навчання протягом усього життя. 
Реалізується  через ієрархічну багаторівневу структуру взаємозв’язаних практичних вправ, які суворо підкоряються локальним цілям навчання.
Забезпечує  безпосереднє застосування отриманих знань на практиці в повсякденному житті і накопичення власного досвіду роботи із комп’ютерною технікою та сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
«Школа життєвого успіху», автор і керівник проекту Наталія Максюта, Голова Всеукраїнського благодійного фонду «Освіта України». (Завершено).
Передбачає реалізацію декількох систем і створення моделей:
- систему стосунків - учитель-учень, учитель-учитель, учитель-батьки, учні-батьки.
- позитивне світосприйняття;
- розуміння необхідності та володіння технікою постановки й досягнення цілей  та особистісного росту;
- віру у власні сили;
- знання закономірностей і вміння успішно спілкуватися.
Проект "Сходинки до інформатики"
Запроваджується  проект «Сходинки до інформатики», який, крім формування навичок роботи на комп’ютері, передбачає використання знань з інших предметів,  дає поняття програмування. (Завершено).
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА
ОСВІТНЬО-ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ
(Завершено)
Школа працює за напрямком "Формування інформаційного ландшафту вчителя загальноосвітнього навчального закладу за умов участі у дослідно-експериментальній роботі"
Науковий керівник експерименту Журавльова Л.А.,  академічний директор Центру Інформаційних Технологій ІТС, кандидат технічних наук, доцент Аерокосмічного Інституту Національного Авіаційного Університету України.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні, розробці й експериментальній апробації  функціонально-змістової моделі навчання та виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій.
     
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РІВНЯ

«Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України»

Науковий керівник: Гавриш І.В., доктор педагогічних наук, професор.

 Наказ Міністерства № 11319 від 02.11.2016 «Про проведення всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнісного підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі загальноосвітніх навчальних закладів». 2016–2022 р.р.

Очікувані результати: Реалізація системної моделі навчання й виховання академічно здібних та обдарованих учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Створення умов для формування академічних здібностей дітей. Розробка діагностичного інструментарію, зокрема  щодо визначення ефективності: навчально-виховного процесу в проектних класах; навчально-методичних комплектів із окремих навчальних предметів; системи медико-психологічного супроводження проекту; системи роботи щодо розвитку академічних здібностей в учнів проектних класів.